Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere websites:


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

12,1°C 8,9°C Wind from EE@16,6 km/h - 1025,3hPa -0,7hPa 0,3ft 4km

10,7°C 10,0°C Wind from NN@14,8 km/h - 1024,5hPa -1,7hPa 2,3ft 50km

-°C - Wind from WSWWSW@22,3 km/h - 1023,7hPa -1,5hPa - 9km

10,2°C - Wind from SS@22,3 km/h - 1026,5hPa -1,3hPa 1,3ft 9km

9,8°C - Wind from SS@7,6 km/h - 1026,4hPa -1,2hPa 1,0ft 9km

7,6°C - Wind from SWSW@35,3 km/h - 1018,6hPa -1,0hPa 8,2ft 9km

6,1°C - Wind from WW@37,1 km/h - 1015,0hPa +0,7hPa 13,5ft 20km

-°C - Wind from WSWWSW@35,3 km/h - 1015,2hPa +0,0hPa - 20km

10,2°C 9,9°C Wind from ESEESE@14,8 km/h - 1024,3hPa -1,8hPa 4,6ft -

7,6°C - Wind from SWSW@40,7 km/h - 1020,7hPa -0,8hPa - -

7,6°C - Wind from WW@37,1 km/h - 1016,4hPa - 16,4ft -

9,8°C 9,9°C Wind from SSWSSW@27,7 km/h - 1019,0hPa -0,2hPa 12,1ft -

7,2°C 9,3°C Wind from WW@33,5 km/h - 1019,2hPa +0,9hPa 13,8ft -

Sandettie Lightship at 06:00: Air:. 12,1°C, Water: 8,9°C, Wind: E@16,6km/h, Baro: 1025,3hPa (-0,7), Waves: 0,3ft No recent reports. Channel Lightship at 06:00: Air:. 10,7°C, Water: 10,0°C, Wind: N@14,8km/h, Baro: 1024,5hPa (-1,7), Waves: 2,3ft Anasuria AWS at 06:00: Wind: WSW@22,3km/h, Baro: 1023,7hPa (-1,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 10,2°C, Wind: S@22,3km/h, Baro: 1026,5hPa (-1,3), Waves: 1,3ft Clipper AWS at 06:00: Air:. 9,8°C, Wind: S@7,6km/h, Baro: 1026,4hPa (-1,2), Waves: 1,0ft Beryl A AWS at 06:00: Air:. 7,6°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 1018,6hPa (-1,0), Waves: 8,2ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 6,1°C, Wind: W@37,1km/h, Baro: 1015,0hPa (+0,7), Waves: 13,5ft North Sea at 06:00: Wind: WSW@35,3km/h, Baro: 1015,2hPa (+0,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 06:00: Air:. 10,2°C, Water: 9,9°C, Wind: ESE@14,8km/h, Baro: 1024,3hPa (-1,8), Waves: 4,6ft North Sea at 06:00: Air:. 7,6°C, Wind: SW@40,7km/h, Baro: 1020,7hPa (-0,8), No recent reports. K7 Buoy at 06:00: Air:. 7,6°C, Wind: W@37,1km/h, Baro: 1016,4hPa, Waves: 16,4ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 06:00: Air:. 9,8°C, Water: 9,9°C, Wind: SSW@27,7km/h, Baro: 1019,0hPa (-0,2), Waves: 12,1ft K5 Buoy at 06:00: Air:. 7,2°C, Water: 9,3°C, Wind: W@33,5km/h, Baro: 1019,2hPa (+0,9), Waves: 13,8ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 06:00 12,1 8,9 E Wind from E 16,6 1025,3 -0,7 0,3 4
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 06:00 10,7 10,0 N Wind from N 14,8 1024,5 -1,7 2,3 50
62164 Anasuria AWS 06:00 - - WSW Wind from WSW 22,3 1023,7 -1,5 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 06:00 10,2 - S Wind from S 22,3 1026,5 -1,3 1,3 9
62144 Clipper AWS 06:00 9,8 - S Wind from S 7,6 1026,4 -1,2 1,0 9
63110 Beryl A AWS 06:00 7,6 - SW Wind from SW 35,3 1018,6 -1,0 8,2 9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 06:00 6,1 - W Wind from W 37,1 1015,0 +0,7 13,5 20
63117 North Sea 06:00 - - WSW Wind from WSW 35,3 1015,2 +0,0 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 06:00 10,2 9,9 ESE Wind from ESE 14,8 1024,3 -1,8 4,6 -
62114 North Sea 06:00 7,6 - SW Wind from SW 40,7 1020,7 -0,8 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 06:00 7,6 - W Wind from W 37,1 1016,4 - 16,4 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 06:00 9,8 9,9 SSW Wind from SSW 27,7 1019,0 -0,2 12,1 -
64045 K5 Buoy 06:00 7,2 9,3 W Wind from W 33,5 1019,2 +0,9 13,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Weather Underground

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteohub

Weercomputer
Raspberry Pi

Webleverancier
My provider

Davis VP2

Meteohub

Raspberry Pi

My provider