Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere websites:


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

10,8°C 12,4°C Wind from SSWSSW@66,6 km/h - 1005,1hPa -3,3hPa 9,5ft 1km

12,9°C 12,5°C Wind from WSWWSW@64,8 km/h - 1005,1hPa -1,3hPa 9,5ft 2km

11,3°C - Wind from WSWWSW@50,0 km/h - 976,5hPa -4,6hPa - 4km

10,1°C - Wind from SWSW@81,7 km/h - 995,0hPa -4,7hPa 11,2ft 4km

10,2°C - Wind from SSWSSW@63,0 km/h - 993,1hPa -4,6hPa 8,5ft 9km

8,5°C - Wind from SSWSSW@38,9 km/h - 967,7hPa -8,0hPa 11,2ft 4km

8,2°C - Wind from SSESSE@37,1 km/h - 965,6hPa -10,1hPa 13,8ft 4km

-°C - Wind from ESEESE@64,8 km/h - 967,5hPa -11,2hPa - 2km

12,2°C 11,8°C Wind from WNWWNW@51,8 km/h - 1006,7hPa +0,7hPa 10,2ft -

9,4°C - Wind from WW@68,4 km/h - 971,4hPa -4,0hPa - -

8,1°C - Wind from WW@53,6 km/h - 964,4hPa - 11,5ft -

9,2°C 10,9°C Wind from WSWWSW@57,6 km/h - 986,0hPa -2,2hPa 21,7ft -

7,8°C 9,8°C Wind from WW@51,8 km/h - 969,6hPa -2,6hPa 19,7ft -

No recent reports. Greenwich Lightship at 05:00: Air:. 10,8°C, Water: 12,4°C, Wind: SSW@66,6km/h, Baro: 1005,1hPa (-3,3), Waves: 9,5ft Channel Lightship at 05:00: Air:. 12,9°C, Water: 12,5°C, Wind: WSW@64,8km/h, Baro: 1005,1hPa (-1,3), Waves: 9,5ft Anasuria AWS at 05:00: Air:. 11,3°C, Wind: WSW@50,0km/h, Baro: 976,5hPa (-4,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 10,1°C, Wind: SW@81,7km/h, Baro: 995,0hPa (-4,7), Waves: 11,2ft Clipper AWS at 05:00: Air:. 10,2°C, Wind: SSW@63,0km/h, Baro: 993,1hPa (-4,6), Waves: 8,5ft Beryl A AWS at 05:00: Air:. 8,5°C, Wind: SSW@38,9km/h, Baro: 967,7hPa (-8,0), Waves: 11,2ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 8,2°C, Wind: SSE@37,1km/h, Baro: 965,6hPa (-10,1), Waves: 13,8ft North Sea at 05:00: Wind: ESE@64,8km/h, Baro: 967,5hPa (-11,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 05:00: Air:. 12,2°C, Water: 11,8°C, Wind: WNW@51,8km/h, Baro: 1006,7hPa (+0,7), Waves: 10,2ft North Sea at 05:00: Air:. 9,4°C, Wind: W@68,4km/h, Baro: 971,4hPa (-4,0), No recent reports. K7 Buoy at 05:00: Air:. 8,1°C, Wind: W@53,6km/h, Baro: 964,4hPa, Waves: 11,5ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 05:00: Air:. 9,2°C, Water: 10,9°C, Wind: WSW@57,6km/h, Baro: 986,0hPa (-2,2), Waves: 21,7ft K5 Buoy at 05:00: Air:. 7,8°C, Water: 9,8°C, Wind: W@51,8km/h, Baro: 969,6hPa (-2,6), Waves: 19,7ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 05:00 10,8 12,4 SSW Wind from SSW 66,6 1005,1 -3,3 9,5 1
62103 Channel Lightship 05:00 12,9 12,5 WSW Wind from WSW 64,8 1005,1 -1,3 9,5 2
62164 Anasuria AWS 05:00 11,3 - WSW Wind from WSW 50,0 976,5 -4,6 - 4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 05:00 10,1 - SW Wind from SW 81,7 995,0 -4,7 11,2 4
62144 Clipper AWS 05:00 10,2 - SSW Wind from SSW 63,0 993,1 -4,6 8,5 9
63110 Beryl A AWS 05:00 8,5 - SSW Wind from SSW 38,9 967,7 -8,0 11,2 4
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 05:00 8,2 - SSE Wind from SSE 37,1 965,6 -10,1 13,8 4
63117 North Sea 05:00 - - ESE Wind from ESE 64,8 967,5 -11,2 - 2
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 05:00 12,2 11,8 WNW Wind from WNW 51,8 1006,7 +0,7 10,2 -
62114 North Sea 05:00 9,4 - W Wind from W 68,4 971,4 -4,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 05:00 8,1 - W Wind from W 53,6 964,4 - 11,5 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 05:00 9,2 10,9 WSW Wind from WSW 57,6 986,0 -2,2 21,7 -
64045 K5 Buoy 05:00 7,8 9,8 W Wind from W 51,8 969,6 -2,6 19,7 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Weather Underground

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteohub

Weercomputer
Raspberry Pi

Webleverancier
My provider

Davis VP2

Meteohub

Raspberry Pi

My provider